Vraag Aanbod Analyse Monitor huisartsenzorg

De VAAM toont de geschatte vraag naar huisartsenzorg tot op postcodeniveau en wordt berekend op basis van de lokale bevolkingssamenstelling. CBB ontsluit in samenwerking met het NIVEL de VAAM via het openbare deel van de ROS-wijkscan.

ROSwijkscan logo

CBB faciliteert als onderdeel van het ROS-netwerk de regionale ondersteuningsstructuren (ROS'en) ten aanzien van de cyclus data-dialoog-doen.

Nivel logo

De VAAM is ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met de NPCF, het ministerie van VWS en CBB.

ROSwijkscan logo

ROS-adviseurs gebruiken de VAAM om partijen in de zorg en het sociaal domein te ondersteunen bij het realiseren van goede en betaalbare zorg in de buurt.

Met de VAAM willen de betrokken partijen een bijdrage leveren aan de discussie over een zo goed mogelijke afstemming van het aanbod van huisartsenzorg op de lokale zorgvraag. Het instrument past in de breed gedragen visie dat een sterke eerste lijn het antwoord is om de gezondheidszorg bij een toenemende vraag betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit te houden. Een belangrijke rol is daarin weggelegd voor het lokale en regionale niveau. Regionale ondersteuningsstructuren (ROS'en) adviseren en begeleiden op lokaal en regionaal niveau partijen om de zorg vorm te geven onder andere afhankelijk van de aard en omvang van de populatie en (lokale) zorgvraag.

De meeste gegevens op de VAAM zijn geactualiseerd naar het jaar 2016.