Een ogenblik geduld a.u.b.

Data-dialoog-doen

Hoe gezond zijn de inwoners in uw wijk? Hoeveel ouderen wonen in uw dorp of stadsdeel over 10 jaar? Hoe is de eerstelijnszorg in uw buurt georganiseerd? ROS-adviseurs maken met de ROS-Wijkscan analyses op maat, presenteren de relevante data, voeren daarover met u een gesprek en begeleiden bij visieontwikkeling en zorgprogrammering.

ROSwijkscan logo

ROS-adviseurs gebruiken de cyclus data-dialoog-doen om partijen in de zorg en het sociaal domein te ondersteunen bij het realiseren van goede en betaalbare zorg in de buurt.

ROSwijkscan logo

CBB faciliteert als onderdeel van het ROS-netwerk de regionale ondersteuningsstructuren (ROS'en) ten aanzien van de cyclus data-dialoog-doen.

VAAM

Via het openbare gedeelte van de ROS-wijkscan wordt in samenwerking met het NIVEL de VAAM ontsloten. De VAAM is ontwikkeld in samenwerking met de NPCF, het ministerie van VWS en CBB.

De thema’s binnen de ROS-Wijkscan

De ROS-wijkscan geeft onder andere informatie over bevolkingssamenstelling, huishoudenssamenstelling, Sociaal Economische Status, chronische en psychische zorgvraag en zorgaanbod. Daarnaast maken we gebruik van de leefbaarheidsmonitor, de GGD monitor en een leefstijlen model (BSR). Meer informatie over BSR vindt u in de flyer BSR data en Toolkit.

De meeste gegevens zijn beschikbaar op wijk- of buurtniveau. Hieronder ziet u een aantal voorbeeldpresentaties. Een voorbeeld van een rapportage opgesteld door uw ROS-adviseur, vindt u hier

Rapport aan het laden ...

ROS-Wijkscan: Van data en dialoog naar doen

Met data uit de ROS-wijkscan maken de ROS-adviseurs analyses op maat. Ze laten de belangrijkste trends en kenmerken van uw werkgebied zien en vergelijken de cijfers met andere, zodat u ziet hoe uw gebied ervoor staat.

De ROS-adviseur bespreekt de cijfers met u en presenteert de cijfers in illustraties zoals geografische plaatjes, staafdiagrammen en grafieken. Op basis van deze gegevens kunt u vervolgens uw plannen maken, onderbouwen of aanpassen. Mocht u hierbij ondersteuning wensen dan kunt u ook hiervoor uw ROS-adviseur benaderen net als voor ondersteuning bij de uitvoering, monitoring en evaluatie van uw plannen. Voor meer informatie over deze werkwijze zie www.datadialoogdoen.nl.

Klik in de kaart op een regio om direct contact op te nemen met uw ROS-adviseur.